Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: libenak.eu („Webové stránky“), provozovatelem webových stránek a správcem vašich osobních údajů je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, se sídlem Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7-Holešovice, (dále také jako „my“, nebo „TSK“).

Komentáře

Pokud přidáte na Webové stránky komentář, zpracováváme obsah komentáře, vaši IP adresu a řetězec user agent definující prohlížeč, což nám pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy, díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde. Po schválení zveřejnění vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost u vašeho komentáře.

Média

Pokud na Webové stránky nahráváte obrázky, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Vezměte na vědomí, že pokud údaje o poloze na Webové stránky vložíte, ostatní návštěvníci Webových stránek mohou tato data stáhnout a zobrazit libovolná data o poloze získaná z obrázků vložených na Webové stránky.

Obsah vložený z dalších webů

Příspěvky na Webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Obsah vložený z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil tento jiný web.

Tyto jiné webové stránky o vás mohou shromažďovat data, používat soubory cookies, využívat další nástroje třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem. Vezměte na vědomí, že na nastavení jiných webových stránek nemáme vliv. Před sledováním vloženého obsahu doporučujeme nejdříve se seznámit s podmínkami zpracování osobních údajů těchto jiných webových stránek.

Propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na Webové stránky umístěna zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom Webové stránky učinili zajímavější. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte na Webové stránky komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu existence Webových stránek nebo po dobu maximálně 10 let (podle toho, co nastane dříve). Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

V případě uživatelů, kteří se na Webových stránkách registrují (mají-li tuto možnost), zpracováváme také osobní údaje uvedené v uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři Webových stránek si tyto informace mohou zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. fotografií), pokud jste nám takový souhlas poskytl/a.

Oprava vašich osobních údajů
Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

Vymazání vašich osobních údajů
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů
Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

Námitky proti zpracování
Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů na následujících kontaktech: e-mail gdpr@tsk-praha.cz, mobil: +420 731 611 471 nebo na adrese TSK uvedené výše.

Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

Zásady cookies

Pokud na Webové stránky přidáte komentář, můžete nám povolit uložení jména, e-mailové adresy a Webové stránky prostřednictvím cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort. Když nám uložení údajů povolíte, až budete psát nový komentář, už nebudete muset tyto údaje znovu zadávat. Tyto soubory cookies mají životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací Webovou stránku, nastavíme dočasný soubor cookie pro ověření, zda váš prohlížeč soubory cookies přijímá. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování na Webové stránky vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Tyto přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložena další cookie. Tato cookie neobsahuje žádná osobní data, označuje pouze ID příspěvku, který jste právě upravili. Její platnost vyprší po jednom dni.

Jak můžete nastavit cookies?

Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného v patičce Webových stránek. Pokud nám ale nepovolíte použití základních cookies, některé funkce Webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:

Chrome
Firefox
Opera
Microsoft Edge

Aktuální informace o konkrétních souborech cookies naleznete v našem cookies banneru, který je trvale dostupný prostřednictvím odkazu umístěného v patičce Webových stránek (odkaz Nastavení cookies, záložka Informace o cookies).

Využití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování uživatelského komfortu a informovanosti měnit, proto si v případě zájmu toto poučení čas od času opět pročtěte.

Nastavení cookies